Ilmoita omistajan vaihtumisesta kirjallisesti tai sähköisesti. Tiedot ilmoittaa liittyjä eli edellinen omistaja.

Voit käyttää ilmoittamiseen lomaketta
Ilmoitus omistajan vaihtumisesta (pdf)

Toimita täytetty lomake tai lomakkeessa pyydetyt tiedot

  • suojattuna sähköpostina (katso yhteystiedot)
  • kirjeitse osoitteeseen Multiantie 5, 42700 Keuruu
  • tuomalla Keuruun kaupungin asiointipisteeseen

Voit ilmoittaa tiedot myös sähköisen palvelussa. Kulutus-Web palveluun kirjaudutaan vesilaskusta löytyvillä tiedoilla. Pääset palveluun linkistä Kulutus-Web.

Säilytämme omistajan vaihtumiseen liittyviä tositekopioita noin vuoden verran, jonka jälkeen asiakirjat lähtevät silputtavaksi tietoturvasäiliössä.

Keuruun Vesi liikelaitoksen yleiset toimitusehdot
kohta 3.10 Sopimuksen siirto

Liittyjä ilmoittaa luovutuksensaajalle erääntyneistä maksuista ennen kuin kiinteistön luovutuksesta on sovittu.

Liittyjä ilmoittaa kirjallisesti tai sähköisesti laitokselle kiinteistön luovutuksesta kuukauden kuluessa luovutuspäivästä. Liittyjä sitoutuu sisällyttämään luovutuskirjaan ehdon, jonka nojalla liittyjän sopimus siirretään luovutuksensaajalle ja jonka nojalla luovutuksensaaja sitoutuu noudattamaan kaikkia sen ehtoja.

Luovutuksensaaja tulee sopijapuoleksi, kun laitos on hyväksynyt sopimuksen siirron. Laitos ilmoittaa luovutuksensaajalle siirron hyväksymisestä. Luovutuksensaajan kanssa tehdään uusi sopimusasiakirja, joka allekirjoitetaan molemminpuolisesti.

Siirron hyväksyminen edellyttää, että liittymismaksu on maksettu ja muut sopimuksen ehdot täytetty tai luovutuksensaaja on ottanut edellä mainitut velvoitteet nimenomaisesti vastattavakseen. Muussa tapauksessa luovutuksensaaja katsotaan uudeksi liittyjäksi, jonka kanssa tehdään uusi liittymis- ja käyttösopimus ja jolta veloitetaan liittymismaksu.

Kiinteistön luovutuksella tarkoitetaan edellä tässä kohdassa toimenpidettä, jonka seurauksena kiinteistön omistaja tai omistajan vertainen haltija vaihtuu joko kokonaan tai osittain.

Vuokranantaja

Vesilasku lähetetään aina omistajalle. Emme laskuta vuokralaisia, koska meillä on sopimus omistajan kanssa. Ota tämä huomioon vuokrasopimusta tehdessäsi.

Päivitetty 14.6.2023