Yleiset toimitusehdot kohta 2. Liittäminen

Täytä hakemus, lähetä se ja piirustukset meille

Hakemuksen ja piirustusten perusteella annamme liittämislausunnon ja teemme omistajalle sopimuksen liittymisestä. Kiinteistön saa liittää verkostoon vasta, kun sopimus on allekirjoitettuna vesilaitoksella. Sopimuksen voi allekirjoittaa toimistollamme tai voimme lähettää sen allekirjoitettavaksi.

Hakemusta ei voi toimittaa lupapisteen kautta.

Liittämislausunto, liittämiskohta

Liittämislausunnossa kerrotaan, mihin kohtaan runkolinjaa tonttijohdot liitetään. Lausunnossa saatetaan ilmoittaa myös muita teknisiä vaatimuksia liittämiseen. Esimerkiksi joillakin alueilla vaaditaan kiinteistökohtainen jätevesipumppaamo.

Piirustukset vesi- ja viemärisuunnitelmista
    • Toimita vesi- ja viemäripiirustuksia kaksi sarjaa.
    • Vesi- ja viemäripiirustuksissa ei saa olla muovista reijitysseläkettä.
    • Vesi- ja viemäripiirustuksen on oltava taiteltuna A4 kokoon.
    • Asemapiirustuksen mittakaava 1:500 (tai 1:200)
    • Rakennuksen sisäpuoliset vesi- ja viemärisuunnitelmat mittakaavassa 1:50
    • Muut täydentävät piirustukset
    • Muut asiakirjat:
     • Todistus omistusoikeudesta
Liittymissopimus

Kiinteistön saa liittää verkostoon vasta, kun sopimus on allekirjoitettuna vesilaitoksella. Sopimuksia tehdään kaksi kappaletta, joista toinen jää kiinteistön omistajalle.

Liittämistyö

Liittämistyön toimitusaika on viisi työpäivää, koska työtehtävät pitää aikatauluttaa henkilökunnan kesken.

Tilaa liittämistyö joko vesilaitos(at)keuruu.fi.  Välitämme tiedon huollolle, joka ottaa sinuun yhteyttä ja sopii liittämisen ajankohdasta. Joissain tilanteissa liittämistyön voi tehdä urakoitsija vesihuoltolaitoksen luvalla. Urakoitsijan tulee olla liittämisestä yhteydessä vesihuoltolaitokseen. Liitostyötä ei saa tehdä, jos kiinteistöllä ei ole sopimusta vesilaitoksen kanssa.

Maatöistä rakennuspaikalla vastaa liittyjä.

Talojohdon rakentamiskorvaus, vesimittarin asennus

Varmistathan, että kiinteistölle on asennettu takaiskuventtiili takaisinvirtauksen estämiseksi.

Lopullisesti liittymä on valmis, kun vesimittari on asennettu mittaritilaan. Vesimittarin asentaa ja omistaa Keuruun Vesi. Vesimittarilla on oltava esteetön paikka. Mittaritilan on oltava lämmin ja lattiakaivolla varustettu. Mittaria ei saa asentaa esimerkiksi lämminvesivaraajan taakse tai muutoin ahtaaseen tilaan. Lisätietoja löytyy linkistä mittaritila.

Vesiliittymän rakentamisesta peritään talojohdon rakentamiskorvausta, kun vesimittari on asennettu paikalleen. Linkki hinnastot.

Tilaa lopputarkastus

Huolehdi rakennustyön edetessä, että tarkastukset suoritetaan ja merkitään työmaan valvontakirjaan. Keuruun Veden suorittamasta lopputarkastuksesta ota yhteyttä joko vesilaitos(at)keuruu.fi.

Osoitteenmuutos

Ilmoita meille muuttaessasi uuteen kotiin. Emme saa osoitteenmuutoksia väestörekisterin kautta.

 

Päivitetty 28.1.2019 / 1.4.2020 / 5.11.2021