Laitos määrittelee kiinteistölle padotuskorkeuden eli tason, jolle viemärivesi voi verkostossa nousta. Mikäli laitos ei ilmoita padotuskorkeutta sopimuksessa tai muussa asiakirjassa, niin jätevesiviemärin padotuskorkeus on viemärin sisäpuolisen laen tasokorkeus tonttiviemärin liittymäkohdassa + 1000 mm.

Mikäli liittyjä viemäröi padotuskorkeuden alapuolisia tiloja, laitos ei vastaa padotuksesta (viemäritulvasta) mahdollisesti aiheutuvasta haitasta tai vahingosta.

Tarkemmat tiedot löytyvät Yleiset toimitusehdot kohta 3.2 Sopiminen liittymisestä.

 

Päivitetty 1.4.2020