Tonttivesijohto ja tonttiviemäri liitoskohtaan asti ovat kiinteistön kunnossapitovastuulla. Tonttivesijohto on vesilaitoksen runkovesijohdon ja vesimittarin välinen johto, jonka liitoskohta on runkovesijohdossa.

Jätevesiviemärin tonttijohto on vesilaitoksen runkoviemärin ja rakennuksen välinen johto, jonka liitoskohta on runkoviemärissä.

Tonttisulkuventtiili on kiinteistön omaisuutta. Kiinteistön omistajan tulee olla selvillä tonttisulun sijainnista esimerkiksi mahdollisten vuotojen varalta.

Tonttivesijohto ja tonttiviemäri = teidän omat vesi- ja viemäriputket
Runkovesi- ja runkoviemärijohto = vesilaitoksen vesi- ja viemäriputket
Liitospaikka = kohta, jossa teidän putket on liitetty meidän putkiin
Tonttisulkuventtiili = teidän omaisuutta ja kunnossapitovastuulla

 

Päivitetty 30.1.2019 / 8.4.2020