Toiminta-alueet perustuvat vesihuoltolain pykäliin:
7 § Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet
8 § Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksyminen
10 § Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon
11 § Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen

Toiminta-alueet hyväksyy Keuruun kaupunginhallitus.

Keuruun kaupunginhallitus on 21.1.2019 § 11 hyväksynyt Keuruun Vesi liikelaitoksen talousveden ja jäteveden toiminta-alueet 3.4.2019 alkaen.

Toiminta-aluekartat löytyvät Keuruun kaupungin verkkosivuilta linkistä toiminta-alueet.

 

Päivitetty 3.1.2019 / 31.3.2020