Keuruun Vesi liikelaitoksen toimintaa määrittää vesihuoltolaki.

Toiminnan tavoitteet

Suunnitelmallisella ja tehokkaalla toiminnalla pitää asiakkailta perittävät vesi- ja jätevesimaksut valtakunnallisesti kilpailukykyisinä.

Varmistaa myös poikkeusolosuhteissa asiakkaiden hyvälaatuisen veden saanti.

Huolehtia ympäristöasioista siten, että aina kaikissa olosuhteissa jätevesien puhdistus täyttää viranomaisten asettamat vaatimukset