Käytämme liittymismaksun laskemiseen kerrosalaa. Voit laskea liittymismaksun suuruuden käyttämällä Excel-taulukkoa Liittymismaksu.
Ohje: Paina lihavoitua sanaa Liittymismaksu. Excel-taulukko avautuu. Paina Excel-taulukon yläreunassa näkyvää Ota käyttöön painiketta, jonka jälkeen voit vaihtaa kerrosalan neliömäärää. Excel-taulukko voi avautua hitaasti tai ei avaudu ollenkaan riippuen käyttäjän omasta koneesta ja siinä olevista sovelluksista ja asetuksista. Kaikki tontille rakennettava kerrosala (asuinrakennuksen ylä-, ala- ja pohjakerros, talousrakennus, sauna ym. rakennukset) otetaan huomioon.

Ohje liittymismaksun laskemiseen löytyy myös hinnastosta.

Liittymismaksu (hinnasto 1 §)
Talojohdon rakentamiskorvaus (hinnasto 2 §)
Asemakaava-alueen ulkopuolella eri maksuperusteet
Muut mahdolliset hinnaston mukaiset maksut

Muut maksut muilta
Keuruun Vesi ei tee, eikä laskuta näitä töitä.
Näihin kannattaa varautua
– maanrakennustyöt (kaivaminen, peittäminen)
– jätevesiputken asentaminen ja liittäminen
– kiinteistökohtainen pumppaamo (kaikki eivät tarvitse)

 

Päivitetty 29.1.2019 / 1.4.2020